Какво представлява пластиката на носа - ринопластика?

Пластиката на носа е хирургическа интервенция, при която се постига по-хармонична форма на носа и се нормализира формата и големината му. Това се постига чрез стесняване или разширяване на носната пирамида и/или крилата на ноздрите, намаляване или увеличаване големината на пирамидата и/или върха, намаляване или увеличаване проекцията и дължината на носа, намаляване или увеличаване на ъгъла между носа и горната устна. Операцията може да се съчетае с манипулации върху носната преграда - септопластика, като с това се цели нейното позициониране по срединна линия. Разрезите, през които се осъществява ринопластиката са скрити в ноздрите (закрита ринопластика) или са разположени по долната незабележима кожна повърхност на меката част на преградата (открита ринопластика). Понякога е необходимо имплантирането на кост, хрущял и/или имплант от инертен биосъвместим материал за постигане на желания резултат. Обикновено неотменна част от ринопластиката е фрактурирането на костния скелет на носа, което позволява моделирането му и постигане на желания резултат. След операцията се налага постоянно носене на назална имобилизационна шина. Ринопластиката може да се извърши едновременно с намеса в областта на горната или долната челюст за хармонизиране на профила ви (профолопластика), както и с операция за подобряване на носното дишане.

Какво ринопластиката няма да направи за Вас?

Ринопластиката в повечето случаи променя Вашия външен вид в известна степен. Като изолирана процедура обаче не изменя съществено пропорциите на лицето ви.

Подходящ ли е ринопластиката за Вас?

Ринопластиката може да се извършва само по хирургичен път и се извършва, когато нехирургичните методи за моделиране на носа изчерпват своите възможности. Това е изключително индивидуална процедура и трябва да я направите за себе си, а не да изпълнявате желанията на някой друг. Това е добра процедура за Вас, ако сте физически здрав/здрава и имате положителна нагласа за перспективата и реалистични цели за подобряване на външния си вид.

Коя е най-подходящата възраст за ринопластиката?

Ринопластиката може да се извърши по всяко след пълното анатомично формиране на носната пиармида, което става към 16-17 годишна възраст.

Какво да очаквате по време на консултацията?

Успеха и безопасността на процедурата зависи от вашето пълноценно участие по време на консултацията. Вие ще бъдете помолени да споделите въпроси за здравето Ви и начина Ви на живот. Бъдете готови да обсъдите защо искате операцията и какви са очакванията Ви и желаните резултати, наличието на алергии, прием на лекарства, тютюнопушене и употреба на наркотични вещества, предишни консултации.
Вашият лекар ще направи оценка на общото Ви здравословно състояние, измервания на носа, снимки за Вашето медицинско досие. Вие и Вашия хирург ще обсъдите индивидуалните особености на Вашата ринопластика и очакваните резултати, възможни усложнения и вида на упойката, която ще бъде приложена.

Какви специални инструкции ще получите от Вашия хирург?

Какви са необходимите лабораторни изследвания;
Какви медикаменти трябва да избягвате;
Какво да направите в нощта и сутринта преди операцията;
Къде ще се извърши процедурата;
Ще имате ли нужда някой да Ви придружи;
Какво да очаквате в първите часове след операцията.

Ползвайте този списък с въпроси, които може да зададете на Вашия хирург:

Аз добър кандидат ли съм за тази процедура?
Какво се очаква от мен за да получа най-добър резултат?
Къде и как ще се извърши процедурата?
Каква хирургична техника е подходяща за мен?
Какво време за възстановителен период може да се очаква?
Какви хирургични усложнения са свързани с тази процедура?
Какъв резултат да очаквам?
Какви очаквания да имам за вида на лицето ми в течение на времето?

виж галерията >>